LOGO-2-U CREATE – Project Connector Behavioural Lenses

U CREATE is een Centre of Expertise voor de Creatieve Industrie, met een focus op Zorg en Welzijn, met als doel om de zorg nu en in de toekomst nog beter vorm te geven. Door ontwerpdenken en verbeeldingskracht toe te voegen aan nieuwe technologieën en systemen. Daarvoor moeten er nieuwe samenwerkingen worden aangegaan, zoals die tussen de gedragswetenschappen en de designwereld. Het ontwerpen van gedragsveranderende interventies kan namelijk effectiever worden vormgegeven. Door het gericht inzetten van recente inzichten uit de gedragswetenschappen wordt de slagingskans van een campagne verhoogd en kan een conceptuele keuze beter onderbouwd worden en de effectiviteit van de interventie aangetoond worden. 

 

Fair Medicine – Initiatiefnemer en mede-oprichter

FM_logo+descriptor_web

De Stichting Fair Medicine is opgericht om toegang tot effectieve en betaalbare geneesmiddelen voor iedereen mogelijk te maken en in de toekomst te houden. De Stichting heeft daartoe een nieuw bedrijfsmodel ontwikkeld, gebaseerd op een intensieve samenwerking rondom een product tussen alle belanghebbende partijen (patiënten, behandelaars, kennisinstellingen, investeerders, producenten etc.). De Stichting richt zich op ziekte indicaties die nu niet of met onbevredigend resultaat behandeld kunnen worden of waarvan bestaande behandelingen heel duur zijn of onbetaalbaar dreigen te worden.

 

PSC Patients Europe – Communications

De patiëntenorganisatie PSCPE komt op voor de belangen van PSC patiënten in Europa. Primaire Scleroserende Cholangitis (PSC) is een zeldzame ontsteking van de galwegen. PSCPE’s toegevoegde waarde is complementair; ze richt zich specifiek op de ziekte (en niet op de gehele lever) en werkt nauw samen met bestaande nationale  patiëntenverenigingPSC-PATIENTS-EUROPE_LOGOen.

Het uitwisselen van informatie met alle betrokkenen is een van de belangrijkste doelen: o.a. patiënten, onderzoekers, artsen en beleidsmakers.
De ultieme ambitie is het beschikbaar maken van een patiëntvriendelijke versie van diverse PSC gerelateerde artikelen, in zoveel mogelijk verschillende talen.

Mijn werkzaamheden voor de communicatie afdeling bestaan ondermeer uit:
Opzetten en implementeren van de huisstijl, Redactie & ontwerp van de tweemaandelijkse interne nieuwsbrief, Schrijven van het communicatieplan

 

Alliantie GezondheidsvaardighedenLogo Aangesloten bij Alliantie – Partner

In Nederland hebben tenminste 1,5 miljoen mensen niet genoeg vaardigheden om informatie over hun gezondheid te begrijpen en toe te passen. Zij hebben daardoor moeite hun weg te vinden in de zorg.

De Alliantie Gezondheidsvaardigheden is in 2010 gestart om dit probleem aan te pakken. De alliantie heeft als doel krachten te bundelen om meer mensen in de maatschappij te kunnen laten participeren met genoeg kennis en vaardigheden om gezond te leven.

Iemand die gezondheidsvaardig is, heeft kennis over gezonde leefstijl en is in staat om gezond te leven. De volgende factoren spelen een rol bij het wel of niet ‘gezondheidsvaardig’ zijn:
– Lezen en schrijven
– Rekenvaardigheid
– Kennis over ziekten en gezondheid
– Het vermogen om vragen te durven stellen

 

Stichting Hoofdzaak – Videoportrettenprint screen SH

Voor Stichting Hoofdzaak heb ik een serie videoportretten ontwikkeld die met name de jong volwassen patiëntengroep ondersteunen. Door jongeren te portretteren in hun werk of leefomgeving staan zij in hun kracht. Ze laten daarmee zien wat hun echt maakt tot wie ze zijn.

Stichting Hoofdzaak richt zich op de stimulering en ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, behandeling en informatie, in de ruimste zin van het woord, van craniofaciale afwijkingen. Met deze doelstelling willen zij de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven voor de patiënten op een zo hoog mogelijk niveau brengen. 

De videoportretten kwamen tot stand in nauwe samenwerking met: Taco Arts (regie en editing) & Jesper Blok (camera)

voorkant omslagPrint

 

Laposa – Jubileumboek

De landelijke Patiënten- en Oudervereniging voor Schedel- en/of Aangezichtsafwijkingen viert in 2014 haar 25-jarig bestaan. De opdracht voor Laposa behelst een Jubileumboek dat als belangrijkste doel heeft om jonge ouders van kinderen met een aandoening te informeren. Ervaringsverhalen van zowel patiënten als ouders worden opgetekend. Wat betekent het om te leven met een schedel- en/of aangezichtsafwijking, hoe is het voor de ouders van een patiënt? Wat is de boodschap die zij kunnen meegeven aan ouders die hier mee te maken krijgen?

Een impressie:

Levensverhalen – deel 1/5

Levensverhalen – deel 2/5

Het jubileumboek kwam tot stand in nauwe samenwerking met: Bram van der Heijden (vormgeving) & Marjolein Annegarn (fotografie)

 

excitatus logoExcitatus – Communicatie voor zorgconcept

In opdracht van Excitatus geef ik vorm aan de inhoud van een vernieuwend orthopedisch zorgconcept. Dit zorgconcept betreft de volgende generatie ‘snel herstel’ na een electieve orthopedische knie operatie. Mijn initiële focus richt zich met name op patiëntencommunicatie met betrekking tot pijnmanagement en het herstel van de gewrichtsfunctie in de thuissituatie. Zodra de inhoud van het zorgconcept is getoetst en gevormd, zal in de tweede fase een communicatieplan voor patiënt en zorgverleners worden opgesteld.

CaringBridge_weblogo_twocolor_RGB_small

 

CaringBridge – Amplifier

CaringBridge is een sociaal netwerk dat familie’s en vrienden met elkaar verbindt gedurende de ziekte van een dierbare. Hiervoor kan een beveiligde website in een handomdraai worden gecreëerd. Voor genodigden kan informatie over het ziekteverloop worden gedeeld. Ook is het mogelijk via een planningsoverzicht praktische hulp aan te bieden. CaringBridge is een non-profit organisatie in Minnesota. Als ‘amplifier’ voor CaringBridge help ik hun gedachtegoed mee uitdragen aan deze kant van de oceaan.